Meny

Räkna med lök

Förbudet att använda bekämpningsmedlet Stomp kan komma att slå ut svensk lökodling, menar LRF. Ann-Helen Meyer von Bremen och flera med henne, frågar sig dock varför man inte på allvar diskuterar möjlig­heten att i större ut­sträck­­ning odla lök ekologiskt.

Det blev en bra skörd av lök i år, men det var ingenting som väckte några större rubriker i media. Annat var det i våras när Mark- och Miljödomstolen förbjöd lökodlarna att använda bekämpningsmedlet Stomp. Då menade böndernas organisation, LRF, att svensk lökodling skulle slås ut.

Stomp används för att döda ogräs inom odlingen av främst lök och bönor. Medlet har länge varit omdiskuterat på grund av att det innehåller ämnet pendimetalin som kan skada djur- och växtliv i vatten, men även djur högre upp i näringskedjan, som fåglar och däggdjur. Pendimetalin är egentligen förbjudet inom hela EU, men flera länder har ändå valt att ge dispenser, så gjorde också Sverige tidigare.

”I princip all användning av kemiska bekämpningsmedel handlar om att minska kostnaderna i odlingen.”

Kemikalieinspektionen ville förbjuda Stomp redan för fem år sedan, men då gick Mark- och Miljö­dom­stolens på LRF:s linje och gav dispens. Efter fem års dispenser bestämde sig domstolen dock för att nu fick det räcka. Dispenser är trots allt tänkta att vara just tillfälliga och inte permanenta.

LRF och enskilda konventionella lökodlare kritiserade högljutt beslutet och menade att svensk lökodling skulle slås ut helt eftersom det inte fanns något alternativ att ta till, det vill säga någon alternativ kemikalie. Lök hör till en av våra mest besprutade grödor.

Det finns dock helt andra alternativ. Som att odla lök ekologiskt utan kemiska bekämpningsmedel över­huvudtaget. Redan 2011, då Kemi­kalie­­inspektionen ville förbjuda medlet för första gången, skrev Krav, Samodlarna och Biodynamiska För­eningen en gemensam debattartikel där man just pekade på att det var fullt möjligt att odla lök utan kemikalier.

Så vad bråkar egentligen de konventionella odlarna om? Svaret är att det helt enkelt handlar om pengar. I princip all användning av kemiska bekämpningsmedel handlar om att minska kostnaderna i odlingen. Att odla ekologiskt innebär att odlare får rensa ogräs med maskin eller för hand istället för att döda ogräset med kemi. Därför lägger en ekologisk lökodlare 150–200 fler arbetstimmar på ett ­hektar lök än vad en konventionell odlare gör, vilket är anledningen till att ekologisk lök är dyrare.

I år fick även de konventionella odlarna lägga mer tid i sina odlingar. På Öland, där mycket av vår lök odlas, innebar årets löksäsong en merkostnad på 300 000 kronor för odlarna, enligt Ölandsbladet. Högre svenska lök­priser kan förstås leda till import av lök från länder där odlare har fortsatt dispens för att använda medlet. Svenska odlare har alltså en viss poäng när de säger att vår lökodling kan minska. Men å andra sidan är användningen av Stomp ett tydligt exempel på när jordbruket låter någon annan betala priset för den billiga maten, i det här fallet djur och växter. Vill man bevara svensk lökodling kanske det måste till andra politiska beslut än att fortsätta tillåta spridning av gifter i naturen.

Skrivet av Ann-Helen Meyer von Bremen