Meny

Frågor & svar

Beställning

Hur beställer jag Ekolådan hem?

Gå in under fliken “Privat” och välj bland lådor och tilläggsvaror. Därefter väljer du hur ofta du vill ha din leverans. När du är färdig fyller du i dina adressuppgifter, vilket kort du vill betala med och väljer ett eget lösenord. Du har nu skapat ett konto och lagt in din första beställning. Vill du ha mer detaljerad information, följ vår steg för steg-beskrivning.

Hur gör jag uppehåll i mina leveranser?

Logga in med ditt personliga användar-id och lösenord. Gå in på “Min sida” uppe till höger och sedan under “Uppehåll”. Där kan du välja om du vill göra ett tillfälligt uppehåll (enstaka veckor) eller uppehåll tillsvidare. Ändringen kan göras fram till och med söndag klockan 24.00 veckan före önskat uppehåll.

Hur nära leveransen kan jag ändra min beställning?

Du kan göra ändringar, det vill säga ta bort eller lägga till varor, fram till och med söndag klockan 24.00 veckan före din nästa leverans. Detta gäller både för lådor och tilläggsvaror.

Får jag rabatt om jag köper fler lådor åt gången?

Beställer du fler än en låda per leverans får du en rabatt på 35 kronor per extra låda.

Hur gör jag om jag vill ge bort Ekolådan i present?

Gå in på sidan “Ge bort Ekolådan” under fliken “Privat”. Registrera mottagarens och givarens uppgifter samt det bankkortnummer som ska användas. Välj lådsort och eventuella tilläggsvaror samt antal, hur ofta och hur länge din gåva ska levereras. Mejla oss din postadress om du vill att vi skickar dig ett fint presentkort eller skriv ut den här.

Vad är en gruppleverans?

Du som bor utanför våra leveransområden har trots det möjlighet att beställa Ekolådan. Du kan samla ihop ett antal intresserade personer och få en så kallad gruppleverans. 

En gruppleverans innebär att gruppmedlemmarna 
beställer sammanlagt minst tio lådor varje gång. Vi levererar lådorna 
till den adress gruppmedlemmarna kommit överens om och där var och en själv hämtar sina varor. Var och en av gruppens medlemmar registrerar sig på 
vår hemsida samt sköter sin egen beställning och betalning.

Hur avslutar jag mitt konto?

Gå in på “Min sida” och “Avsluta konto”. Ändringen kan göras fram till och med söndag klockan 24.00 veckan före önskat avslut.

Leverans

När kommer min låda?

Vid registreringen får du veta vilken dag vi levererar i området där du bor. Vi kommer med lådan någon gång mellan klockan 7 och 19. Om du inte är hemma ställer vi lådan utanför din ytterdörr eller på den plats du angett i leverans-informationen. Eftersom våra rutter ändras varje vecka varierar också tiden vi levererar på din adress från gång till gång.

Vad gör jag om vi byter portkod i mitt hus?

Gå in på “Min sida” och ändra portkoden under ”Mina uppgifter”. Om du glömmer att ändra portkoden och vi inte kan leverera din låda tar vi ut en leveransavgift på 100 kronor. Koden kan ändras fram till 2 dagar innan leverans (3 dagar för våra fjärrleveranser) på hemsidan därefter måste kontakt tas med kundtjänst för att chaufförerna ska få rätt information med sig ut i bilarna.

Man behöver en nyckel för att komma in i vår port. Hur gör jag då?

Har du möjlighet att låna oss en portnyckel eller kanske en magnetnyckel så kan vi själva ta oss in i porten. Vi tar gärna emot nycklar och nyckelbrickor. Kontakta kundtjänst, 08-554 810 80 eller [email protected]. Kundnycklar förvarar vi i ett låst skåp. De hanteras med största noggrannhet så du kan tryggt skicka oss din extranyckel. OBS! Skicka endast nyckeln, utan nyckelring och nyckelbricka. Kontakta alltid kundtjänst eftersom nycklarna ska skickas till olika adresser beroende på var i landet du bor.

Vi har porttelefon men ingen portkod. Hur gör jag då?

Många porttelefoner går att vidarekoppla till mobiltelefonen vilket gör att du kan öppna porten när vi kommer, även om du inte är hemma. Har du inte möjlighet till det kanske du har någon granne som är hemma dagtid. I så fall kan ni komma överens om att vi ringer på hans eller hennes porttelefon istället. Ett annat alternativ är att du avtalar med någon närliggande butik eller restaurang om att vi kan leverera dit.

Lådinnehåll

Hur bestäms innehållet i lådan?

Att bestämma innehållet i lådorna är en spännande process, ingen vecka är den andra lik. Varje tisdag komponerar vår inköpare och vår lådansvariga tillsammans våra tio olika lådor. Och de har många faktorer att ta hänsyn till. Råvarorna ska vara i säsong, komma från odlingar som ligger så nära leveransadressen som möjligt och de ska helst vara från någon av de odlare vi har ett särskilt nära samarbete med. Transporterna ska vara smidiga och snabba och garantera att frukt och grönsaker hanteras varsamt och håller sig fräscha. Lådinnehållet ska också vara attraktivt, varierat och prisvärt. Eftersom vi väljer grönsaker och frukter som finns tillgängliga just nu kan mängden råvaror av varje sort variera beroende på inköpspriset. Varje lådsort har dock alltid samma förbestämda värde.

Varför får jag inte själv bestämma vad som finns i lådan?

Ett av syftena med Ekolådan är att våra odlare garanterat ska få avsättning för sina produkter. Det ökar den ekonomiska tryggheten för dem och vi vet att vi kommer att ha tillräckligt med produkter att stoppa i lådorna under året. Därför planerar vi med odlarna vilken vecka de skördar och kan leverera en viss vara, och då har vi den också i lådan.

När och hur får jag veta vad min låda kommer att innehålla?

På tisdag eftermiddag, veckan före leveransveckan lägger vi ut lådinnehållet på hemsidan under rubriken “Aktuellt lådinnehåll”. Det finns en direktlänk på Startsidan. Listan revideras under veckan om vi, av någon anledning, måste byta ut någon råvara. Du kan också få informationen via mejl. Gå in under “Aktuellt lådinnehåll” och skriv in din mejladress så får du listan i din Inbox varje tisdag.

Hur kan jag vara säker på att innehållet i Ekolådorna verkligen är ekologiskt?

Ekolådan drivs av Stiftelsen Biodynamiska Produkter i Järna, en grossist med över 40 års erfarenhet av ekologiska och biodynamiska varor. Stiftelsen handlar enbart med ekologiska och biodynamiska produkter och är självfallet ekologiskt certifierat. Genom åren har vi skapat många nära relationer med såväl odlare som andra grossister – i Sverige, Europa och övriga världen. De allra flesta har vi besökt på plats och sett hur de arbetar, och vi har tät kontakt med dem alla.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med någon vara i lådan?

Vill du reklamera en vara så mejla oss. Vi krediterar om du har fått någon vara som inte är bra. I första hand korrigerar vi priset på din order. Om betalningen redan dragits för den aktuella leveransen sätts beloppet in på ditt bankkort.

Hur ligger Ekolådan prismässigt jämfört med vanliga livsmedelsbutiker?

Den kvalitet som våra grönsaker och frukter håller finns bara i vissa enstaka butiker i Stockholm, mestadels hälsokostaffärer. När vi gjort jämförelser med dessa ligger våra produkter något lägre i pris. Vi ser på tjänsten som en helhet där summan du betalar inkluderar frukter och grönsaker med mycket hög kvalitet, leverans till dörren och ett veckobrev med recept och intressanta artiklar.

Vilket bestämt värde har varje låda?

Varje sorts Ekolåda har ett bestämt värde. Vi fyller lådorna med de grönsaker och frukter som finns tillgängliga på den ekologiska marknaden. Beroende på inköpspriserna avgörs sedan mängden av varje produkt. Omständigheter som oförutsedda väderförhållanden kan vara sådant som påverkar tillgången, och i och med det priset. Vi vinnlägger oss också om att utbudet i lådorna inte ska bli för enformigt. Vi försöker variera innehållet och inte låta de enskilda grönsaks- och fruktsorterna återkomma för ofta. “Ofta” uppfattas dock olika beroende på vem man frågar. Att tillfredsställa alla går tyvärr inte. Vi löste problemet genom att man bland tilläggsvarorna kan beställa ”Extra grönsaker” och “Extra frukter” av sådant vi alltid har på lager.

Betalning

När dras betalningen för min låda?

Betalningen dras som regel två dagar efter leverans. Då får du ett meddelande om att vi dragit pengarna. Om vi inte kunnat dra beloppet från ditt bankkort får du ett meddelande om detta. Kontrollera då att du har rätt bankkortnummer registrerat hos oss och ändra om du har bytt kort. Kontakta oss därefter så att vi återigen kan försöka att dra betalningen.

Vilka bankkort kan jag betala med?

Vi accepterar bankkort som är anslutna till VISA eller Mastercard. Dock inte VISA Electron och Maestro.

Kan jag få en faktura?

Tyvärr har vi inte möjlighet att fakturera dig.

Vilken betallösning har ni och hur fungerar det?

Vår betallösning hanteras av PayEx, www.payex.se. När du registrerar ditt kort länkas du automatiskt till PayEx där kortuppgifterna  anges. De krypteras omgående, och blir därmed osynliga både för Ekolådan och PayEx.  Allt enligt gällande krav från Visa och Mastercard.

Hur ändrar jag mina kortuppgifter?

Du loggar in med ditt användar-id och lösenord och går vidare till “Mina uppgifter”. Gå in på länken “Klicka här för att ändra dina kortuppgifter” under rubriken “Kortregistrering”. Fyll i dina nya kortuppgifter och tryck på “Registrera”.

Övrigt

Vad menas med ekologiskt odlat?

Begreppet ekologisk odling används som samlingsbenämning för metoder tillämpade av odlare som väljer att avstå från kemiska preparat, handelsgödsel, genetiskt modifierade organismer (GMO) och vissa andra medel och åtgärder som används i dagens konventionella odling. Men det handlar inte bara om att avstå från kemikalier, utan också om att utveckla samspelet med naturen. Genom att stärka och stimulera naturliga processer, och arbeta med mångfald inom odlingen, kan man – bland mycket annat – undvika sjukdomsangrepp, utveckla bördiga, friska jordar och värna om djurens välmående. Inom EU och på de flesta andra håll i världen, finns i dag lagar som anger vilka minimikrav som ställs för att en vara ska få betecknas ekologisk. Inom varje EU-land finns EU-godkända kontrollorgan som säkerställer att allt som säljs eller marknadsförs som ekologiskt, verkligen uppfyller EU:s krav.

Vad är biodynamisk odling?

Den biodynamiska odlingsmetoden anses av många vara den mest radikala och konsekventa metoden. För biodynamikerna har frågan om livsmedelskvalitet alltid varit lika viktig som hälso- och miljöaspekterna. Inom den biodynamiska odlingen spelar gården som helhet huvudrollen, den ses som en organism där varje del spelar sin nödvändiga roll i helheten. Genom att utveckla en bra balans mellan mark, växter och djur strävar varje enskild gård efter att så långt möjligt vara självförsörjande med foder och gödsel. Inom biodynamisk odling läggs mycket stor vikt vid kompostering av gödsel och växtrester. En mångsidig växtföljd med starka inslag av vall- och baljväxter är vanligt. För att förbättra jordens fruktbarhet använder sig biodynamiska odlare även av särskilt framtagna naturpreparat som förstärker naturens egna processer och ger en bättre produktkvalitet.

Varför har ni inte uteslutande närodlade produkter?

Att så stor del som möjligt av livsmedlen odlas så nära konsumenterna som möjligt, ingår i hela det tänkande som ligger till grund för ekologisk odling och för Ekolådans verksamhet. Men den svenska och den globala utvecklingen har under en längre tid präglats av ett tänkande som gått stick i stäv med detta. Det har bland annat medfört att vi i Sverige fått färre odlare, och att de som finns verkar på allt större gårdar där effektivitet och rationalisering styrt utvecklingen. Priserna på livsmedel har stagnerat eller sjunkit i konkurrensen med storskalig import och storskalig försäljning – och väldigt många grönsaksodlare har lagt ner eller minskat sina odlingar. Det har nu gått många år sedan vi startade Ekolådan – och vi gjorde det just för att motverka denna utveckling och för att inspirera fler att satsa på och utveckla små och mellanstora odlingar. Nu ser vi många och tydliga tecken på att trenden kan vända, men det tar tid. Alla vi som bryr oss om och som handlar av ekologiska odlare, bidrar till att de kan bli fler – vilket i sin tur kan ge mer närodlade råvaror. Våra speciella nordiska omständigheter – med tufft klimat och korta växtsäsonger gör det samtidigt svårt att kunna få fram ett brett sortiment av bra och närodlade livsmedel året runt. Det skulle kräva stora förändringar av våra matvanor om vi uteslutande åt sådant som kan odlas i exempelvis Mälardalen. Många människor vill både ha en varierad kost och äta ekologiskt. Därför väljer vi på Ekolådan att samarbeta med ekologiska producenter på annat håll i världen och importera deras produkter. Då ger vi samtidigt vårt stöd till dessa odlare, medverkar till att även de får skälig ersättning och trygg avsättning för sina varor. På många håll i världen har en exportorienterad ekologisk odling just utgjort startskottet för utvecklandet av den inhemska ekologiska marknaden, vilket i sin tur bidrar till en bättre miljö globalt.

Hur ser ni på transportfrågan?

Transportfrågan är väldigt komplex. Ser man enbart till miljöpåverkan av själva transporten från odling till kund, borde det som odlats närmast kunden ha minst negativ miljöpåverkan. Men redan de omedelbara följdfrågorna komplicerar svaret. Hur har varan transporterats (bil, lastbil, tåg)? Vilka drivmedel används? Hur ser logistiken och effektiviteten i transporten ut? För att verkligen kunna bedöma vilken miljöpåverkan ett visst transportsätt har, är många av följdfrågorna faktiskt viktigare. Matens påverkan på miljö och på hälsa omfattar mycket mer än bara koldioxidutsläpp från transporter. När det gäller konventionell odling som bygger sin verksamhet på insatser av handelsgödsel och växtskyddsmedel finns en lång kedja av produkter och ytterligare transporter bakom själva odlingen. Handelsgödsel tillverkas av ändliga råvaror som naturgas, fosfor och kalium som transporteras långväga från olika håll i världen för att sättas samman i stora fabriker främst i länder som Ukraina och Ryssland. Därifrån ska de transporteras ut i världen igen, till regioner och till lokala distributörer. Konventionell odling bygger med andra ord på ett jättelikt utvinnings-, produktions- och transportsystem som är i rullning långt innan odlaren överhuvudtaget börjat odla sin mark. Väljer man ekologiskt odlat väljer man bort större delen av detta system och dess transportberoende. På köpet slipper man de negativa effekter som växtskyddsmedel har på jorden, på grundvatten och sjöar, på våra livsmedel och i slutändan på våra kroppar. Man väljer också bort stora ensidiga odlingar och djurfabriker som orsakar omfattande kväveförluster i grundvatten och sjöar. Som sagt; helheten är komplex. Ekolådan som är ett litet företag kan inte ändra allt på en gång, men vi kommer att fortsätta göra vad vi kan för att minska vår miljöpåverkan. Transporter från odlingarna till vårt lager och därifrån med väl planerade rutter till våra kunder, är bara en del av detta – om än nog så viktig.

Varför används plast i Ekolådan?

Den ökade användningen av plast inom handeln med färska livsmedel är en komplex fråga. Den är till stor del ett uttryck för en större utveckling där de som äter varorna och de som odlar dem är allt längre från varandra både geografiskt och mentalt.
Redan från början har ett av våra mål på Ekolådan varit att använda så få förpackningar och så lite plast som möjligt i vår verksamhet. Vi vill packa våra härliga frukter och grönsaker löst i lådan. Utmaningen är då att förhindra att varorna avdunstar för mycket och torkar ut under transporten, eller när de står framför din dörr. Vi vill inte heller att varorna ska kunna kontamineras på något sätt. Alltså behövs ett lock som behåller fukten, som skyddar varorna och som inte så lätt kan blåsa eller lyftas bort. Vi kom då fram till att det enkla plastlocket som vi använder idag helt enkelt var överlägset andra alternativ såsom papper eller kartong.
En del särskilt känsliga varor förpackas redan hos odlarna. Syftet är detsamma, att skydda varorna och hålla dem fräscha. Även här finns, för mindre odlare, ännu inga alternativ som är etablerade, säkra och tillgängliga till realistiska kostnader. Odlare som även levererar till andra större aktörer avkrävs dessutom ofta av dessa att varorna ska vara packade på ett bestämt sätt och då oftast i plast. Även många rotfrukter packas nu i plast, detta eftersom de är tvättade och därmed mycket känsligare för uttorkning mm.
Därutöver tillkommer att handeln (och kunderna) vill kunna skilja mellan ekologiskt och icke-ekologiskt och då är det ekologiskt som har hamnat i påsar. Om inte varan är förpackad måste butiken själv vara kontrollerad och certifierad som ekologisk.
Sedan ett antal år jobbas det på olika håll med att hitta alternativa lösningar. Dessa kan bestå i att man har banderoller runt produkten (kan ibland synas hos bananer) eller en lapp i blasten (t ex ananas). Det jobbas också en del med lasermärkning i skalet. Även alternativ till fossil plast tas fram, t ex av majs. Hittills har dock inget av dessa material visat sig hållbart och stabilt nog för att klara av dagens transportkedja, växlande temperaturer och upprepade hanteringar.