Meny

Tomater och tomater

Förutsättningarna skiljer sig alltid åt när det kommer till odling. Men det finns annat som förenar. Anna K Sjögren skriver om tomater.

Konsumtionen av tomater har tredubblats under de senaste 30 åren. Idag äter varje svensk i genomsnitt drygt tio kilo per person och år. Det ger tomaten en andraplacering på grön­sakernas topplista, näst efter morot.

Men tomater ger upphov till fler diskussioner än morötter, det blir extra tydligt när miljövänliga odlingsmetoder kommer på tal. Jag hör folk som säger att det är bättre att köpa tomater från länder i södra Europa där ljuset och värmen från solen är gratis. Den svenska tomatsäsongen varar från april till nov­­ember. Jag ­frågar Magnus Webe som odlar eko­logiska tomater i Öster­göt­land hur han ser på sina tomater jämfört med dem som odlas i södra Europa ur ett klimat- och miljöperspektiv?

”Det finns troligen fler likheter mellan många ekologiska odlare i Nederländerna och Sverige än mellan oekologiska och ekologiska odlare i samma land.”

”Tomater kräver solljus men det är lika viktigt att de får vatten av bra kvalitet – och vatten har vi gott om i stora delar av Sverige. I odlingar i södra Europa an­­vänder man ofta havsvatten som först måste avsaltas och det är en energikrävande process”, säger Magnus Webe på Ånstänga Lantbruk & Handelsträdgård.

Han berättar att svenska odlare ­ligger långt framme med att använda smarta energikällor, 90 procent av dem värmer sina växthus med för­ny­bara källor som exempelvis flis, pellets eller spillvärme från industrier. På Webes gård eldar man med flis. Sju av tio tomater som äts i Sverige importeras från Holland och där är det vanligare med fossilt bränsle.

Under säsongen har det varit glest med tomater i Ekolådorna. Är det brist på svenska ekologiska tomater?

”Antalet tomatodlare i Sverige har minskat under senare år. Skälet är lägre priser och det beror på ökad import. Idag finns det flera stora och många små ekologiska tomatodlare i landet. De större förbinder sig ofta att leverera till någon av de stora daglig­varu­­kedjorna, medan de mindre säljer sina tomater i gårdsbutiker eller på Bondens marknad i städerna. Vi på Ekolådan be­­finner oss mittemellan. De små har inte tillräckligt stora volymer för att det ska räcka till våra lådor och de stora har redan lovat bort sin skörd”, säger John Gerhard som är projektutvecklare på Ekolådan.

Men det är viktigt att påpeka att det också finns stora skillnader inom olika länder, menar John Gerhard.

”Tomatodlingar i södra Sverige skiljer sig från dem i norr, stor­skaliga odlingar från mindre, liksom förstås ekologiska från oeko­lo­giska. Och samma ­skill­­nader finns naturligtvis även inom exempelvis Nederländerna och Spanien – även vad gäller sådant som vattenkvalitet. Det finns troligen fler likheter mellan många ekologiska odlare i Neder­län­derna och Sverige än mellan oekologiska och ekologiska odlare i samma land.”

Denna vecka ligger det svenska tom­ater från Järna i några av lådorna och nederländska från Schalkwijk i andra.

”Vi är lyckliga när vi får in de svenska” säger John Gerhard, ”och för det arbete de svenska ekologiska odlarna gör. ”Men vi är lika glada för de härliga tomater som kommer från enga­gerade och passionerade odlare som Ron van Dijk, som i andra genera­tio­nen ständigt jobbar på att vidare­ut­veckla sin tomatodling i Nederländerna.”

Skrivet av Anna K Sjögren