Meny

Frank de Koning

Odlar tomater och paprika i växthus belägna i och kring Tinte i sydvästra Nederländerna.

1. Hur kommer det sig att du blev ekologisk odlare?

– Anledningen till att jag började odla ekologiskt var min ständiga önskan att producera småskaligt, och inte för en jättemarknad. Jag söker hela tiden nya marknader och utmaningar. 1993 var jag bland de första konventionella odlarna att odla körsbärstomater. Jag ser det som en utmaning att få ekologisk odling att komma upp i samma produktionsnivåer som konventionell men med högre kvalitet och i synnerhet med bättre smak. Jag hoppas att det även ska kunna löna sig bättre för mig. Det är också mycket mer njutbart att odla i riktig jord än i fiberull och att få användning för kompost, nyttoväxter och insekter istället för att vara beroende av kemiska produkter.

2. Hur ser din odling ut?

– Jag äger två växthus (på totalt 7 hektar) belägna i och kring Tinte, en liten stad i sydvästra Nederländerna, nära det omtalade Deltaprojektet. Denna enorma konstruktion byggdes för att skydda de sydvästra delarna av landet från havet efter den hemska översvämningen 1953. 1989 började jag konventionell odling av gurka och körsbärstomater. Men efter en tid insåg jag att konventionell odling på fiberull inte gav den kvalitet jag sökte. Att gå över till ekologisk odling blev därför ett naturligt val. Jag koncentrerar mig på paprika- och tomatodling och inom det området specialiserar jag mig på udda och gamla sorter som vi kallar Wild Wonders.

3. Vad är bäst respektive sämst med att vara odlare?

– Det bästa med ekologisk odling är alla överraskningar och utmaningen i att hantera alla oväntade situationer. Dessutom älskar jag att arbeta tillsammans med min engagerade personal. Det värsta är det nuvarande hårda ekonomiska klimatet som allvarligt påverkar vår verksamhet.

4. Vad äter du helst själv från de egna odlingarna?

– Vildtomaterna är mina favoriter. Ett enkelt, gott och nyttigt snack!