Meny

Private: Botulf Bernhard och Ruth Doppstadt

Odlar kålrabbi, brysselkål, purjolök och majs med mera på Solmarka gård i närheten av Vassmolösa. Levererar även biodynamiska ägg och har gårdsbutik. Läs mer på solmarka.se.

1. Hur kommer det sig att du blev ekologisk odlare?

Botulf: – Jag hade det rätt jobbigt i skolan, så jag slutade efter nian. Av en slump fick jag en praktikplats på Solmarka gård och äntligen kände jag att jag passade in! Ruth och jag jobbar båda med odlingen och allt bygger på att vi är lika intresserade båda två. Hon driver upp plantorna, jag står för visionerna och försäljningen.

Ruth: – Jag växte upp på en gård i Tyskland. Mina föräldrar odlade konventionellt och hade mjölkkor och jag utbildade mig i konventionell odling. Men det var först när jag fick en praktikplats på en gård som odlade biodynamiskt som det kändes rätt. Det var en stor gård med djur och grönsaksodling och ungdomar som gjorde praktik. Ungefär som Solmarka nuförtiden.

2. Hur ser er odling ut?

– Solmarka är en mellanstor gård. Den är på 90 hektar men eftersom vi har 35 mjölkkor så går en ganska stor del av arealen åt till betesmarker och odling av vall och spannmål till korna. Grönsaksarealen är 16-17 hektar. Eftersom vi är biodynamiker ser vi gården som en helhet, en organism där allt hänger ihop i ett kretslopp. Vi använder inga näringstillsatser och ingen konstgödsel. Däremot komposterar vi efter djuren och arbetar med växtföljd, så många av grönsakerna kommer bara tillbaka vart sjätte år. Så här ser växtföljden ut: År 1: blandad vårsäd (korn, havre) och insådd av gräs. År 2: vall. År 3: vall. År 4: dinkel. År 5: potatis. År 6: blandade grönsaker. Arbetet med växtföljden gör att man måste vara extremt långsiktig i sitt tänkande. Det är ett gigantiskt pussel och allt man gör påverkar i decennier framöver. Det är det som gör det så intressant!

3. Vad är bäst respektive sämst med att vara odlare?

Botulf: – Bäst är våren, när man ser hur det växer och gläder sig. Men allt det där jobbet som kommer sedan… I januari får vi några veckor när det är lite lugnare. Och då blir jag positiv igen. Det är som att min arbetslust följer säsongerna, den med.

Ruth: – Är en bonde någonsin nöjd? Ensillaget gick fullständigt åt skogen i år. Fast jag måste erkänna att grönsakerna faktiskt gick ganska bra.

4. Vad äter du helst själv från de egna odlingarna?

Botulf: – Potatis!

Ruth: – Stjälksellerin doftar gudomligt, men av någon anledning får jag aldrig någon användning för den. Jag äter nog mest brysselkål och rödkål. Och potatis och sallad, förstås.

Läs mer om Botulf och Ruth i veckobrev 27, 2016.